Health Coaching

Μοσχούλα Μπέστα NLP Master Practitioner, Life Coach

Health Coaching

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ομάδα υπηρεσιών στις οποίες η εξασφάλιση της ποιότητας αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί επιδιώκουν τη φροντίδα του πολυτιμότερου ανθρώπινου αγαθού, της υγείας. Οι πελάτες δε των υπηρεσιών υγείας κρίνουν την υπηρεσία από τις στιγμές που έρχονται σε επαφή με τους εργαζόμενους της εταιρείας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υγείας καλούνται να προσφέρουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Το περίπλοκο και γρήγορων εναλλαγών έργο τους, περιλαμβάνει έντονες συναισθηματικές συγκρούσεις ακόμα και σε περιβάλλοντα εθελοντικής προσφοράς ή μη κερδοσκοπικής φύσης. Η εργασία σε τομείς αυξημένης υπευθυνότητας , όσο απαιτητική και στρεσογόνα, γίνεται στο τέλος της ημέρας αντικείμενο υπερηφάνειας για την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, εξοπλίζονται με κοινή γλώσσα επικοινωνίας και εργαλεία για την συνέχιση του έργου τους ή την ψυχική τους εξέλιξη σε αυτοπαρακινούμενα άτομα.

Μοσχούλα Μπέστα NLP Master Practitioner, Life Coach

Η εταιρεία My Best Life προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη σε εργαζόμενους υπηρεσιών υγείας.

Στόχος είναι η ψυχική ενδυνάμωση στο καθημερινό, δύσκολο έργο τους, η εξέλιξή τους σε άτομα με ισχυροποιημένα εσωτερικά κίνητρα, ικανά να λειτουργήσουν με σθένος σε αυτό τον απαιτητικό κλάδο Διότι αυτό που απαιτείται στις υπηρεσίες υγείας, είναι η ευέλικτη διαχείριση και διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος, που αναγνωρίζει και αξιοποιεί το σπουδαιότερό του στοιχείο: τον άνθρωπο.

Το ταξίδι αυτής της αλλαγής προς σκέψη θετική, ψυχικής επάρκειας και ενσυνειδητότητας απαιτεί γνώση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν. Με κινητήρια δύναμη την πολύχρονη ενασχόληση της σε αυτό τον τομέα η διευθύντρια της εταιρείας My Best Life κ. Μοσχούλα Μπέστα, NLP Life and Health Coach, ενισχύει την λειτουργικότητα της σχέσης ανάμεσα σε νοσηλευτή/γιατρό και ασθενή και το αντίθετο, ακολουθώντας βασικές αρχές παρακινητικής ψυχολογίας.

Health Coaching

Το health coahing παρακινεί για την αλλαγή συμπεριφοράς, ενισχύοντας θετικά τις μεταβλητές στην αλληλεπίδραση εργαζομένου-ασθενή.

Ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, εξοπλίζονται με κοινή γλώσσα επικοινωνίας και εργαλεία για την συνέχιση του έργου τους ή την ψυχική τους εξέλιξη σε αυτοπαρακινούμενα άτομα.

Απαιτούμενο για επαγγελματίες και στελέχη υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελεί μονάχα η διαμόρφωση λειτουργικών, αποδοτικών εργασιακών σχέσεων, αλλά και η εξάλειψη των όποιων αντιπαραγωγικών αντιπαραθέσεων.

Ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, εξοπλίζονται με κοινή γλώσσα επικοινωνίας και εργαλεία για την συνέχιση του έργου τους ή την ψυχική τους εξέλιξη σε αυτοπαρακινούμενα άτομα.

Το Health Coaching συμβάλλει στην:

  • Ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τη διαχείριση των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
  • Δημιουργία ισχυρών, συνεκτικών εργασιακών ομάδων με κοινό λεξιλόγιο
  • Υγιή διατήρηση εργασιακής-προσωπικής ισορροπίας
  • Αποφυγή συναισθηματικής κούρασης και εκδήλωσης εργασιακής εξουθένωσης (burnout)
  • Διαχείριση σημαντικών συναισθημάτων όπως : Άγχους Θυμού, Ενοχής, Θλίψης και Πόνου
  • Αύξηση επικοινωνιακών και διαχειριστικών προσόντων
  • Προσαρμοστικότητα στις αλλαγές
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και διαπραγμάτευσης
  • Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (φροντίδας ή θεραπείας ασθενών)

Το Health Coaching απευθύνεται τόσο σε απασχολούμενους κάθε βαθμίδας στις υπηρεσίες υγείας, όσο και σε ασθενείς

Ο κόσμος επιδίδεται σ΄ένα κυνήγι ευδαιμονίας

Οι σημερινές συνθήκες όμως δεν το επιτρέπουν πάντα. Κι ίσως αναρωτιέστε τι είναι το διαφορετικό στη My Best Life. Πώς μπορεί δηλαδή να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να το ανακαλύψετε!!!

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του My Best Life.