Ομαδικές Συνεδρίες

Μοσχούλα Μπέστα NLP Master Practitioner, Life Coach

Ομαδικές Συνεδρίες

Η καθημερινή μας ζωή χαρακτηρίζεται από αλληλεπίδρασή με γονείς, φίλους και συναδέλφους. Μια ουσιαστική στήριξη και η ανάπτυξη της ικανότητας της «εμπάθειας», μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση δυσκολιών πολύ περισσότερο από μια προσπάθεια μοναχική. Με το να καταλάβουμε και να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα των άλλων, μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα σε συγκρούσεις και κοινωνικές καταστάσεις. Κλεισμένοι στον εαυτό μας, συχνά αδυνατούμε να αφήσουμε άλλους να μας πλησιάσουν, πόσω μάλλον να μας συμβουλέψουν για προσωπικά ή επαγγελματικά ζητήματα.

Η συμμετοχή μας στη λειτουργία μιας ομάδας, μπορεί να μειώσει σημαντικά το στρες των μελών της και με αισιοδοξία, να τονώσει την δημιουργικότητά τους. Η ομαδική συνεδρία, μια συνήθως ολιγομελής (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15) συζήτηση σε οικείο περιβάλλον, επικεντρώνεται στην εμφάθυνση της «αυτο-συναίσθησής» και την ανάληψη δράσης γονέων, εργαζομένων (συναδέλφων) και επιχειρηματιών.

 

Μοσχούλα Μπέστα NLP Master Practitioner, Life Coach

Οι συναντήσεις μας έχουν στόχο:

Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε μια τέτοια ομάδα απορρέουν από την «συλλογική σοφία», τη διαντίδραση δηλαδή των μελών της, που συνειδητά διαμορφώνει σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και βοηθά στην αίσθηση της σημαντικότητας του ενός, στο σύνολο. Ακόμα και αν η σχέση «μέλους με μέλος» είναι το κλειδί στην επιτυχία μιας ομαδικής συνεδρίας, εξίσου αναγκαία είναι και η προσωπική γνωριμία με τον coach, η γνώση των «ονείρων», αξιών και στόχων του κάθε μέλους.

Στην πρώτη μας συνάντηση, θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή για όλους παράμετρο ή θεματολογία που θα αποτελέσει βάση των συζητήσεων μας. Σε αντιθεση με μια προσωπική συνεδρία, η ομαδική θα καλύπτει όμοιες ανησυχίες, στην προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός εφαρμόσιμου , σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση, «προγράμματος ζωής».

Ο κόσμος επιδίδεται σ΄ένα κυνήγι ευδαιμονίας. Οι σημερινές συνθήκες όμως δεν το επιτρέπουν πάντα. Κι ίσως αναρωτιέστε τι είναι το διαφορετικό στη My Best Life. Πώς μπορεί δηλαδή να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να το ανακαλύψετε!!!

Επικοινωνία

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του My Best Life.